Němčina 

6.-9.roč.

ČT 13:00 - 13:45

     případně 14:00 - 14:45

lektorka E. Doležalová

950 Kč /15 lekcí pololetí

Cílová skupina:         pro začátečníky a mírně pokročilé

Anotace a výchovně vzdělávací cíl: Zábavnou formou seznamovat s jednotlivými oblastmi běžného života v daném jazyce.

Cíl: Vytvořit zájem o jazyk.

 

Kurz je určen dětem na 2. stupni, kteří s jazykem začínají nebo jsou mírně pokročilí (v případě většího zájmu je možno otevřít dvě skupiny).