NABÍDKA KURZŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Informace k jednotlivým kurzům v menu vlevo

<<<<<<<<<<<<<<<<

POZOR NOVÝ SYSTÉM PŘIHLAŠOVÁNÍ - PŘIHLÁŠOVACÍ ON-LINE FORMULÁŘE.

VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ VÁM PŘIJDE E-MAILEM. U PŘIHLÁŠEK, KTERÉ DORAZÍ DO 10. 9. PŘIJDE VYROZUMĚNÍ DO 17. 9. OSTATNÍ JE DOSTANOU NA ZAČÁTKU ŘÍJNA.

  U KAŽDÉHO KURZU BUDE PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ, KTERÝ PO VYPLNĚNÍ ODEŠLETE PŘÍMO DO SYSTÉMU. VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE NEZARUČUJE PŘIJETÍ DO KURZU. VÝBĚR PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ POŘADÍ DOŠLÝCH FORMULÁŘŮ (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK). 

U některých kurzů najdete odkaz na přihlášení na externí stránky. Tyto kurzy nejsou vedeny Komunitní školou, ale spolupracujícími organizacemi.

 

Vážení rodiče.

Letos bude nově zavedeno přihlašování do kurzů přes webový dotazník zde na stránkách. Dotazníky zaručují regulérnost pořadí a z důvodu množství nutných přihlašovacích údajů jsme zavedli přihlašování elektronické. Pokud se toto přihlašování osvědčí za plného provozu, zůstane již stabilní. Přihlášky budou spuštěny po prvních školních aktivech ve večermích hodinách, abyste si v klidu mohli projít nabídku. Do té doby se tvoří rozvrhy a od toho se odvíjející kurzy a jejich konání v jednotlivých časech.

UPOZORNĚNÍ PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ Z DRUŽINY

Družiny dostanou jmenné seznamy dětí s kurzy, které děti budou navštěvovat. Ale zároveň musí paní vychovatelka dostat od rodičů seznam kurzů, na které je dítě přihlášeno.

Praxe je taková, že kurzy začínající do 14:00 a od 15:00 hodin děti odcházejí z družiny, paní vychovatelka děti posílá cca 10 minut před na určené místo, dle umístění družiny buď na sběrné místo u bufetu školy, nebo u průchodových dveří z pavilonu C, kde si děti vyzvedávají lektoři. Vzhledem k množství družin na naší škole není možné, aby si lektoři vyzvedávali děti přímo ve školní družině (zabralo by to spoustu času a pro děti by to bylo značně nepohodlné, protože by s lektorem musely obcházet 13 odd. družin), proto jsme zavedli systém sběrných míst. Pokud náhodou kurz začíná mezi 14:10 – 15 hodinou, nelze na něj jít z družiny, ale to jsou většinou jen kurzy pro starší děti. Je to z toho důvodu, že družiny jsou od 14 do 15 hodin venku

 

Pokud jde o navracení z  kurzů zpět do družiny, je to teoreticky možné, ale jedině na základě domluvy rodičů přímo s lektorem. Někteří lektoři s tím počítají, ale je to vždy na individuální domluvě. Děti samy nemohou přebíhat do družiny, ani když to zvládnou.

 

<<<<<<<<