Přihlašování do kurzů bylo spuštěno kolem 18:30 5. 9. 2023. Hlásí-li vám formulář, že nepřijímá odpovědi, znovu načtěte stránku. Pokud i po té nelze vyplnit, kapacita kurzu se naplnila.

V průběhu září bude probíhat zpracování přihlášek. Protože se zároveň konají adaptační pobyty pro žáky 6. tříd, platební pokyny budou zasílány opravdu v průběhu celého měsíce, vzhledem k množství došlých přihlášek. 
 
Všechny kurzy pro děti začínají až první týden v říjnu. V emailu dostanou všichni přihlášení další informace. V současné chvíli jsou všichni, kteří poslali přihlášku, v kurzech přihlášení. A všem přijdu platební informac.
 
 Kurzy, kde již není aktivní přihláška, se naplnily. Je možné, že se někdy ještě na krátký čas otevřou, bohužel řada zájemců stále posílá na jeden kurz více přihlášek, a pak blokují místa dalším zájemcům. V takovém případě je možné, že se místo v kurzu nakrátko uvolní a přihláška bude výjimečně znovu otevřena. V opačném případě se již nelze do kurzu přihlásit.
 
Prosíme zájemce, aby přihlásili dítě jen na kurz, o který mají skutečně zájem. Pokud si následně svou účast rozmyslí, také zbytečně blokovali místo dalším.
 
Kapacita kurzů závisí na volných prostorech ve škole a kapacitě lektorů. Z toho důvodu není možno otevřít další kurzy v jiné dny, přestože by byl zájem.
Děkujeme za pochopení.

Kurzy se vždy tvoří na začátku školního roku, podle školních rozvrhů, volného prostoru v učebnách a časových možností lektorů. Tedy na prvním školním aktivu v září dostanete letáček s novou nabídkou a ve večerních hodinách téhož dne je spuštěno přihlašování do kurzů. Dříve se přihlásit nelze. Právě kvůli rozvrhu nikdy není dříve u všech kurzů zcela jasné, v jakých termínech a hodinách kurzy budou.

 

 

  

 

Informace k jednotlivým kurzům ve školním roce 2022/23 v menu vlevo

<<<<<<<<<<<<<<<<

 

_____________________________________________________

 

 

U některých kurzů najdete odkaz na přihlášení na externí stránky. Tyto kurzy nejsou vedeny Komunitní školou, ale spolupracujícími organizacemi.

 

UPOZORNĚNÍ PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ Z DRUŽINY

Družiny dostanou jmenné seznamy dětí s kurzy, které děti budou navštěvovat. Ale zároveň musí paní vychovatelka dostat od rodičů seznam kurzů, na které je dítě přihlášeno.

Praxe je taková, že kurzy začínající do 14:00 a od 15:00 hodin děti odcházejí z družiny, paní vychovatelka děti posílá cca 10 minut před na určené místo, dle umístění družiny buď na sběrné místo u bufetu školy, nebo u průchodových dveří z pavilonu C, kde si děti vyzvedávají lektoři. Vzhledem k množství družin na naší škole není možné, aby si lektoři vyzvedávali děti přímo ve školní družině (zabralo by to spoustu času a pro děti by to bylo značně nepohodlné, protože by s lektorem musely obcházet 13 odd. družin), proto jsme zavedli systém sběrných míst. Pokud náhodou kurz začíná mezi 14:10 – 15 hodinou, nelze na něj jít z družiny, ale to jsou většinou jen kurzy pro starší děti. Je to z toho důvodu, že družiny jsou od 14 do 15 hodin venku

 

Pokud jde o navracení z  kurzů zpět do družiny, je to teoreticky možné, ale jedině na základě domluvy rodičů přímo s lektorem. Někteří lektoři s tím počítají, ale je to vždy na individuální domluvě. Děti samy nemohou přebíhat do družiny, ani když to zvládnou.

 

<<<<<<<<