Poslední lekce kurzů v tomto pololetí

 • 7. 5. kroužek angličtiny pro 2.-3. třídy.
 • 6. 5.  atletika přípravka
 • 27. 5.  aerobik
 • 13. 5.   šikovné ručičky
 • 14. 5.  kurz háčkování
 • 30. 4. stolní tenis
 • 24. 4.  atletika
 • 9. 5. plavání
 • 5. 6.  zumba
 • 9. 5. kreativní modelace
 • 16. 5.  dramatický kroužek
 • 10. 5.  angličtina pro 1. tř.
 • 17. 5.  fotbal
 • 17. 5.  sportovní hry

 


 

Kurzy se vždy tvoří na začátku školního roku, podle školních rozvrhů, volného prostoru v učebnách a časových možností lektorů. Tedy na prvním školním aktivu v září dostanete letáček s novou nabídkou a ve večerních hodinách téhož dne je spuštěno přihlašování do kurzů. Dříve se přihlásit nelze. Právě kvůli rozvrhu nikdy není dříve u všech kurzů zcela jasné, v jakých termínech a hodinách kurzy budou.

 

 

  

 

Informace k jednotlivým kurzům ve školním roce 2022/23 v menu vlevo

<<<<<<<<<<<<<<<<

 

_____________________________________________________

 

 

U některých kurzů najdete odkaz na přihlášení na externí stránky. Tyto kurzy nejsou vedeny Komunitní školou, ale spolupracujícími organizacemi.

 

UPOZORNĚNÍ PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ Z DRUŽINY

Družiny dostanou jmenné seznamy dětí s kurzy, které děti budou navštěvovat. Ale zároveň musí paní vychovatelka dostat od rodičů seznam kurzů, na které je dítě přihlášeno.

Praxe je taková, že kurzy začínající do 14:00 a od 15:00 hodin děti odcházejí z družiny, paní vychovatelka děti posílá cca 10 minut před na určené místo, dle umístění družiny buď na sběrné místo u bufetu školy, nebo u průchodových dveří z pavilonu C, kde si děti vyzvedávají lektoři. Vzhledem k množství družin na naší škole není možné, aby si lektoři vyzvedávali děti přímo ve školní družině (zabralo by to spoustu času a pro děti by to bylo značně nepohodlné, protože by s lektorem musely obcházet 13 odd. družin), proto jsme zavedli systém sběrných míst. Pokud náhodou kurz začíná mezi 14:10 – 15 hodinou, nelze na něj jít z družiny, ale to jsou většinou jen kurzy pro starší děti. Je to z toho důvodu, že družiny jsou od 14 do 15 hodin venku

 

Pokud jde o navracení z  kurzů zpět do družiny, je to teoreticky možné, ale jedině na základě domluvy rodičů přímo s lektorem. Někteří lektoři s tím počítají, ale je to vždy na individuální domluvě. Děti samy nemohou přebíhat do družiny, ani když to zvládnou.

 

<<<<<<<<