Vážení účastníci kurzů.

 Po dlouhém zvažování a vzhledem k poměrně problematickému návratu ke kurzům, k dodržování dostatečných bezpečnostních pravidel, poměrně obsáhlým administrativním problémům a v neposlední řadě značně rozdílným postojům účastníků kurzů, či jejich rodičů k dokončení kurzů v letošním školním roce budou kurzy ukončeny. Účastníkům kurzů budou vráceny poměrné částky, pokud v tomto pololetí kurz již uhradili. Kdo kurz uhrazen nemá, bude platit pouze částku za proběhnuvší kurzy. 

Vracení peněz bude trvat nějakou dobu, vzhledem k téměř pěti stovkám účastníků je třeba počítat s velkou administrativní zátěží a také nemá KoŠ v současné době dostatečný objem peněz na vracení kurzovného všem najednou. Bylo zakoupeno vybavení a materiál do kurzů, apod. tedy se může stát, že některé částky budou vráceny až v dalším školním roce. Prosíme tedy o trpělivost. Částky bohužel nelze převádět do dalšího školního roku.

Děkujeme za pochopení a těšíme se v příštím školním roce

 

Informace k jednotlivým kurzům ve školním roce  v menu vlevo

<<<<<<<<<<<<<<<<

 

_____________________________________________________

POZOR NOVÝ SYSTÉM PŘIHLAŠOVÁNÍ - PŘIHLÁŠOVACÍ ON-LINE FORMULÁŘE.

Pokud už u kurzu není přihláška aktivní, kurz se naplnil. Nelze se do něj nadále přihlásit.

U některých kurzů najdete odkaz na přihlášení na externí stránky. Tyto kurzy nejsou vedeny Komunitní školou, ale spolupracujícími organizacemi.

 

Vážení rodiče.

Přihlašování do kurzů přes webový dotazník najdete zde na stránkách. Dotazníky zaručují regulérnost pořadí a z důvodu množství nutných přihlašovacích údajů jsme zavedli přihlašování elektronické. Pokud se toto přihlašování osvědčí za plného provozu, zůstane již stabilní. Přihlášky budou spuštěny po prvních školních aktivech ve večermích hodinách, abyste si v klidu mohli projít nabídku. Do té doby se tvoří rozvrhy a od toho se odvíjející kurzy a jejich konání v jednotlivých časech.

UPOZORNĚNÍ PRO DĚTI DOCHÁZEJÍCÍ Z DRUŽINY

Družiny dostanou jmenné seznamy dětí s kurzy, které děti budou navštěvovat. Ale zároveň musí paní vychovatelka dostat od rodičů seznam kurzů, na které je dítě přihlášeno.

Praxe je taková, že kurzy začínající do 14:00 a od 15:00 hodin děti odcházejí z družiny, paní vychovatelka děti posílá cca 10 minut před na určené místo, dle umístění družiny buď na sběrné místo u bufetu školy, nebo u průchodových dveří z pavilonu C, kde si děti vyzvedávají lektoři. Vzhledem k množství družin na naší škole není možné, aby si lektoři vyzvedávali děti přímo ve školní družině (zabralo by to spoustu času a pro děti by to bylo značně nepohodlné, protože by s lektorem musely obcházet 13 odd. družin), proto jsme zavedli systém sběrných míst. Pokud náhodou kurz začíná mezi 14:10 – 15 hodinou, nelze na něj jít z družiny, ale to jsou většinou jen kurzy pro starší děti. Je to z toho důvodu, že družiny jsou od 14 do 15 hodin venku

 

Pokud jde o navracení z  kurzů zpět do družiny, je to teoreticky možné, ale jedině na základě domluvy rodičů přímo s lektorem. Někteří lektoři s tím počítají, ale je to vždy na individuální domluvě. Děti samy nemohou přebíhat do družiny, ani když to zvládnou.

 

<<<<<<<<