Kurzy pro děti

Přihlašování do kurzů bylo spuštěno kolem 18:30 5. 9. 2023. Hlásí-li vám formulář, že nepřijímá odpovědi, znovu načtěte stránku. Pokud i po té nelze vyplnit, kapacita kurzu se naplnila.

 
V průběhu září bude probíhat zpracování přihlášek. Protože se zároveň konají adaptační pobyty pro žáky 6. tříd, platební pokyny budou zasílány opravdu v průběhu celého měsíce, vzhledem k množství došlých přihlášek. 
 
Všechny kurzy pro děti začínají až první týden v říjnu. V emailu dostanou všichni přihlášení další informace.
 
 Kurzy, kde již není aktivní přihláška, se naplnily. Je možné, že se někdy ještě na krátký čas otevřou, bohužel řada zájemců stále posílá na jeden kurz více přihlášek, a pak blokují místa dalším zájemcům. V takovém případě je možné, že se místo v kurzu nakrátko uvolní a přihláška bude výjimečně znovu otevřena. V opačném případě se již nelze do kurzu přihlásit.
 
Prosíme zájemce, aby přihlásili dítě jen na kurz, o který mají skutečně zájem. Pokud si následně svou účast rozmyslí, také zbytečně blokovali místo dalším.
 
Kapacita kurzů závisí na volných prostorech ve škole a kapacitě lektorů. Z toho důvodu není možno otevřít další kurzy v jiné dny, přestože by byl zájem.
Děkujeme za pochopení.
 

Kurzy se vždy tvoří na začátku školního roku, podle školních rozvrhů, volného prostoru v učebnách a časových možností lektorů. Tedy na prvním školním aktivu v září dostanete letáček s novou nabídkou a ve večerních hodinách téhož dne je spuštěno přihlašování do kurzů. Dříve se přihlásit nelze. Právě kvůli rozvrhu nikdy není dříve u všech kurzů zcela jasné, v jakých termínech a hodinách kurzy budou.

 

 

 Lze se přihlásit pouze on-line přihláškou.  Vypsání přihlášky není zárukou přijetí do kurzu. O přijetí (nepřijetí) se dozvíte v následujících dnech prostřednictvím e-mailové zprávy. Pokud formulář nejde otevřít, kroužek je již obsazen.

 

 

Nabídka kurzů v menu