Fie kroužky

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení je metoda, která vznikla za účelem rozvoje schopností a dovedností učit se. Za pomoci instrumentů (speciálních pracovních listů) klient získává nástroje, aby mohl maximálně využít své schopnosti a zvyšovat svůj osobnostní a sociální růst. Při práci klienta motivuje a doprovází lektor, který zprostředkovává = přemosťuje cvičení, hledá paralely s běžnými denními činnostmi. Vede diskuzi a směřuje klienta k zažití úspěchu.

Metoda 

rozvíjí schopnost soustředění

učí

 • plánovat
 • volit strategie
 • řešit problémy
 • porovnávat
 • pracovat s chybou

zdokonaluje a rozšiřuje komunikační schopnosti

zlepšuje orientaci v čase a prostoru

rozvíjí socio - emoční kompetence

Pro koho je určena :

 

 

 

 • děti s poruchami učení

 

 • nadané děti
 • cizince (rozvoj komunikace)
 • děti i dospělé po úrazu
 • všechny, děti i dospělé, kteří chtějí : 
 • zlepšit strategické myšlení
 • zvýšit své schopnosti k učení, řešení problému
 • zlepšit komunikaci
 • zvýšit kompetence v emoční oblasti

 

 • zlepšit orientaci v prostoru a čase

https://www.fiekurzprodeti.cz/