Angličtina

Kroužek navazuje na probírané učivo v daných ročnících, prohlubuje a upevňuje znalosti ze školní výuky a rozšiřuje je o dimenzi praktického používání jazyka při hrách, běžných dětských aktivitách a životních situacích. Zároveň také přibližuje dětem kulturu anglicky mluvících zemí.

Kroužek „Angličtina pro nejmenší školáky“
Náplní kroužku pro žáky 1. a 2. tříd je prvotní seznámení s jazykem, plnění jednoduchých pokynů, nácvik frází jako je pozdrav, poděkování, představení, pojmenování předmětů v okolí, zvířat, barev, čísel, částí těla a podobně. Postupně děti reagují na jednoduché příkazy, odpovídají na jednoduché otázky, nebo jinak vyjadřují porozumění.
K osvojování jazyka je hojně využíváno audio vizuální podpory (písničky, říkanky a pantomimické znázorňování), pohybových her, dramatizací pohádek, skládaček, vybarvování, ale i videí a interaktivních aplikací. Hravou formu také přibližuje dětem svátky a zvyky zejména v Anglii a USA.
Kroužek navazuje na probírané učivo v daných ročnících, prohlubuje a upevňuje znalosti ze školní výuky a rozšiřuje je o dimenzi praktického používání jazyka při hrách, běžných dětských aktivitách a životních situacích. Zároveň také přibližuje dětem kulturu anglicky mluvících zemí.
Cílem je odbourat strach z používání angličtiny v běžném životě, zautomatizovat reakce na nejjednodušší a nejpoužívanější fráze a navodit radost z porozumění.

Cílem je odbourat strach z používání angličtiny v běžném životě, zautomatizovat reakce na nejjednodušší a nejpoužívanější fráze a navodit radost z porozumění

Náplní kroužku pro žáky 1. a 2. tříd je prvotní seznámení s jazykem, plnění jednoduchých pokynů, nácvik frází jako je pozdrav, poděkování, představení, pojmenování předmětů v okolí, zvířat, barev, čísel, částí těla a podobně. Postupně děti reagují na jednoduché příkazy, odpovídají na jednoduché otázky, nebo jinak vyjadřují porozumění.

 

pro 1. třídy

ST 13:00 -13:45

lektor L. Mandelíčková 

PŘIHLÁŠKA

Děti odvede po skončení vyučování na oběd lektorka a po kurz vrátí zpět do družin.

pro 2. třídy   

 ÚT 13:00 - 13:45

lektor J. Širajchová

PŘIHLÁŠKA

Děti odvede po skončení vyučování na oběd lektorka a po kurz vrátí zpět do družin.

pro 3.třídy

PO 13:00 - 13:45

lektor E.Doležalová

PŘIHLÁŠKA

Děti odvede po skončení vyučování na oběd lektorka a po kurz vrátí zpět do družin.

 

 

 

pro 4.třídy

ÚT 14:00 - 14:45

lektor J. Širajchová

PŘIHLÁŠKA      

 

pro 5.třídy

ÚT 15:00 - 15:45

lektor J. Širajchová

PŘIHLÁŠKA

 

950

 Kč/15 lekcí/pololetí

Z kurzů do družiny se lze vrátit jen po osobní domluvě s lektorkou. Kontaktuje vás po přihlášení do kurzu.