Angličtina 1.tř. - lektor V. Rychtářová

PÁ 14:00 - 14:45 (po domluvě s lektorkou je možno děti odvést do odpolední družiny

 
 
 
 

Angličtina 2. - 3. třídy - lektor J. Širajchová  

ÚT 12:45 - 13:30 (kurz bude probíhat 6.vyučovací hodinu a po jeho skončení lektorka děti odvede na oběd a do školní družiny)

Kroužek navazuje na probírané učivo v daných ročnících, prohlubuje a upevňuje znalosti ze školní výuky a rozšiřuje je o dimenzi praktického používání jazyka při hrách, běžných dětských aktivitách a životních situacích. Zároveň také přibližuje dětem kulturu anglicky mluvících zemí.

Kroužek „Angličtina pro nejmenší školáky“
Náplní kroužku pro žáky 1. a 2. tříd je prvotní seznámení s jazykem, plnění jednoduchých pokynů, nácvik frází jako je pozdrav, poděkování, představení, pojmenování předmětů v okolí, zvířat, barev, čísel, částí těla a podobně. Postupně děti reagují na jednoduché příkazy, odpovídají na jednoduché otázky, nebo jinak vyjadřují porozumění.
K osvojování jazyka je hojně využíváno audio vizuální podpory (písničky, říkanky a pantomimické znázorňování), pohybových her, dramatizací pohádek, skládaček, vybarvování, ale i videí a interaktivních aplikací. Hravou formu také přibližuje dětem svátky a zvyky zejména v Anglii a USA.
Kroužek navazuje na probírané učivo v daných ročnících, prohlubuje a upevňuje znalosti ze školní výuky a rozšiřuje je o dimenzi praktického používání jazyka při hrách, běžných dětských aktivitách a životních situacích. Zároveň také přibližuje dětem kulturu anglicky mluvících zemí.
Cílem je odbourat strach z používání angličtiny v běžném životě, zautomatizovat reakce na nejjednodušší a nejpoužívanější fráze a navodit radost z porozumění.

Cílem je odbourat strach z používání angličtiny v běžném životě, zautomatizovat reakce na nejjednodušší a nejpoužívanější fráze a navodit radost z porozumění

PŘIHLÁŠKA ZDE

1400 Kč /13 lekcí/ pololetí