Angličtina

Kroužek navazuje na probírané učivo v daných ročnících, prohlubuje a upevňuje znalosti ze školní výuky a rozšiřuje je o dimenzi praktického používání jazyka při hrách, běžných dětských aktivitách a životních situacích. Zároveň také přibližuje dětem kulturu anglicky mluvících zemí.

Kroužek „Angličtina pro nejmenší školáky“
Náplní kroužku pro žáky 1. a 2. tříd je prvotní seznámení s jazykem, plnění jednoduchých pokynů, nácvik frází jako je pozdrav, poděkování, představení, pojmenování předmětů v okolí, zvířat, barev, čísel, částí těla a podobně. Postupně děti reagují na jednoduché příkazy, odpovídají na jednoduché otázky, nebo jinak vyjadřují porozumění.
K osvojování jazyka je hojně využíváno audio vizuální podpory (písničky, říkanky a pantomimické znázorňování), pohybových her, dramatizací pohádek, skládaček, vybarvování, ale i videí a interaktivních aplikací. Hravou formu také přibližuje dětem svátky a zvyky zejména v Anglii a USA.
Kroužek navazuje na probírané učivo v daných ročnících, prohlubuje a upevňuje znalosti ze školní výuky a rozšiřuje je o dimenzi praktického používání jazyka při hrách, běžných dětských aktivitách a životních situacích. Zároveň také přibližuje dětem kulturu anglicky mluvících zemí.
Cílem je odbourat strach z používání angličtiny v běžném životě, zautomatizovat reakce na nejjednodušší a nejpoužívanější fráze a navodit radost z porozumění.

Cílem je odbourat strach z používání angličtiny v běžném životě, zautomatizovat reakce na nejjednodušší a nejpoužívanější fráze a navodit radost z porozumění

Náplní kroužku pro žáky 1. a 2. tříd je prvotní seznámení s jazykem, plnění jednoduchých pokynů, nácvik frází jako je pozdrav, poděkování, představení, pojmenování předmětů v okolí, zvířat, barev, čísel, částí těla a podobně. Postupně děti reagují na jednoduché příkazy, odpovídají na jednoduché otázky, nebo jinak vyjadřují porozumění.

 

pro 1. třídy

ČT 14:00 -14:45

lektor A. Kokošková

Děti může odvést lektorka zpět do družiny 

Děti může odvést lektorka zpět do družiny 

PŘIHLÁŠKA ZDE

pro 2.třídy

 PO 14:00 - 14:45

lektor J.Širajchová

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

 
 

pro 3.třídy

PO 14:00 - 14:45

lektor N. Lišková

Děti může odvést lektorka zpět do družiny

PŘIHLÁŠKA ZDE

pro 4.-5.třídy

PO 15:15 - 16:00

lektor N. Lišková

PŘIHLÁŠKA ZDE

pro 6.třídy

 PO 15:15 - 16:00

lektor J.Širajchová

PŘIHLÁŠKA ZDE

 

 990 Kč/13 lekcí/pololetí

Z kurzů do družiny se lze vrátit jen po osobní domluvě s lektorkou. Kontaktuje vás po přihlášení do kurzu.