Přijímací zkoušky z ČJ

ČT 7:00 - 7:45

 

Kurzy přípravy na přijímací zkoušky na střední školu. Individuální konzultace v daném předmětu, procvičování obtížné látky, zkušební testy apod.

 

lektor E. Doležalová, R. Morgensternová

 

1090 Kč/22 lekcí