Přijímací zkoušky z ČJ 

 ČT 7:00 - 7:45

 

Kurzy přípravy na přijímací zkoušky na střední školu. Individuální konzultace v daném předmětu, procvičování obtížné látky, zkušební testy apod.

 

lektor R.Morgensternová

 

 1090 Kč/20 lekcí