Kurz atletiky již v pondělí 16.5. pro toto pololetí skončil.

Atletika 3.-5.tř. 

Atletický kroužek - pohybové hry

Cílem je všestranná pohybová příprava, zvládnutí základních atletických disciplín – běh, skok, hod...Tréninky probíhají venku i v tělocvičně (podle počasí).

PO 13:45 - 14.25 

Z kurzu se nelze vrátit do družiny.

 1100 Kč /13 lekcí/pololetí

Lektorka D. Husáková

              J. Kraus
 

 

-------------------------------------