Atletika 3.- 5.tř. 

Atletický kroužek - pohybové hry

Cílem je všestranná pohybová příprava, zvládnutí základních atletických disciplín – běh, skok, hod...Tréninky probíhají venku i v tělocvičně (podle počasí).

ST 14:30 - 15:15

Do kurzu nelze jít z družiny. Družinové děti případně odejdou z družiny ve 14:00 hod - je zapotřebí, aby měly podepsán samostatný odchod a ve 14:30 přijdou (z venku) na atletiku.  Z důvodu školního rozvrhu nelze posunout čas atletiky a družina je od 14 do 15 hodin na vycházce, tedy není možno, aby se děti odešly na kurz z družiny, nebo se v této době zdržovaly ve škole, kde již není zajištěn dozor. Děkujeme za pochopení.

 1400 Kč /13 lekcí/pololetí

Lektorka D. Husáková

              
 

PŘIHLÁŠKA ZDE 

-------------------------------------

 

Atletika přípravka 1.- 2.tř.  

PO 14:30 - 15:15

1400 Kč /13 lekcí/pololetí

Lektorka D. Husáková

Pro družinové děti bude zajištěn od 14 hodin dozor, aby mohly odejít na kurz z družiny. Z důvodu školního rozvrhu nelze posunout čas atletiky a družina je od 14 do 15 hodin na vycházce, tedy si děti vyzvedne ve 14 hodin paní asistentka a do začátku kurzu ve 14:30 se o ně postará (doprovod do tělocvičny,převléknutí v šatně apod.) Po skončení kurzu je předá rodičům, (případně po domluvě odvede zpátky do odpolední družiny). Děkujeme za pochopení.

              
 

 PŘIHLÁŠKA ZDE