Atletika 3.-5.tř. 

Atletický kroužek - pohybové hry

Cílem je všestranná pohybová příprava, zvládnutí základních atletických disciplín – běh, skok, hod...Tréninky probíhají venku i v tělocvičně (podle počasí).

PO 13:30 - 14.25 

Z kurzu se nelze vrátit do družiny.

 1400 Kč /13 lekcí/pololetí

Lektorka D. Husáková

              J. Kraus
 

PŘIHLÁŠKA ZDE 

-------------------------------------

 

Atletika přípravka 1.-2.tř.

ÚT 14:00-14:45

1400 Kč /13 lekcí/pololetí

Lektorka D. Husáková

               P. Lochmanová
 

 PŘIHLÁŠKA ZDE